Kus elavad üle 100aastased ja alla nelja-aastased?

Selle aasta alguse seisuga elas Eestis kõige rohkem 100aastasi ja vanemaid inimesi loomulikult Harjumaal, sest seal on elanike koguarv kõige suurem.

Kui arvutada aga eakate inimeste arvu suhet maakonna rahvastikku, on ülekaalukalt esikohal Läänemaa.

Läänemaal elas 2016. aasta algul viis 100aastast või vanemat inimest, mis teeb suhtarvuks 0,002. Läänemaa on Mandri-Eesti kõige väiksema rahvastikuga maakond.

Teiselt kohalt leiame Valgamaa ja kolmandalt realt Viljandimaa.

Selle aasta alguses elas Eestis 100aastasi või vanemaid inimesi kokku 128, neist 48 Harjumaal. Nende hulgas oli ka 34 tallinlast.

Allikas: Kus elavad üle 100aastased ja alla nelja-aastased?