Praktiline õppepäev – Tõramaa küla tänapäev ja selle ajalugu

Date: 1. okt. 2016

Time: 10.45 - 17.00

Location: RMK Soomaa looduskeskus ja jalgsimatk Tõramaa külas

Ajalugu | Kultuuripärand

1. oktoobril toimub Soomaa rahvuspargis Sooülikooli aastaseminari raames praktiline õppepäev, mille teemaks on Tõramaa küla tänapäev ja selle ajalugu. Päeva üheks osaks on jalgsimatk kunagiste talukohtade juurde.

Toimumiskoht: RMK Soomaa looduskeskus ja jalgsimatk Tõramaa külas

Õppepäeva päevakava:

10.45 – 11.00 Kogunemine Soomaa looduskeskuses
11.00 – 17.00 Ülevaade küla ajaloost, jalgsimatk Tõramaa küla talukohtade juurde, ülevaade talukohtadest ning nende ajaloost. Õppepäeva juhendaja on Algis Martsoo

Õppepäeval osalemine on tasuta, kaasa oma toidukott ja jook. Jalgsimatk on füüsiliselt raske, kuna ei kulge mööda ettevalmistatud õpperada. Selga ilmastikukindlad riided ning jalga veekindlad jalanõud.

Õppepäeva läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo ja registreerumine: Liina Laanemets, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, liina.laanemets@keskkonnaamet.ee või www.soomaa.ee