Kohapärimuse sügisseminar

Date: 15. okt. 2016

Time: 10.30 - 17.00

Location: Rapla Keskraamatukogu, Lasteaia 5, Rapla

Kohapärimus

Eesti Kohapärimuse Keskuse tänavuaastase kohapärimuse kursuse finaalina on plaanis kõigile huvilistele avatud ettekandepäev.

Lisaks kursuslastele ja nende juhendajale Jüri Metssalule oleme kutsunud päeva rikastama ka elukutselised kohapärimuse uurijad: Eesti kohapärimuse andmebaasi looja ja paljude kohapärimuse alaste raamatute autori Mari-Ann Remmeli ning inimeste isiklikku maastikutaju uuriva värskelt rabalugude teemal magistrikraadi kaitsnud Lona Pälli. Erikülalisena oleme palunud esinema Saku vallavolikogu esimehe ja Jüri koguduse pastori Tanel Otsa, kes on tuntud ka oma kodupiirkonna looduse ja pärimuspaikade uurija ja hoidjana. Nii toob seminaripäev kokku värske ettevalmistuse saanud uued uurijad, elukutselised spetsialistid ja kõik huvilised. Ühises diskussioonis ja lõunatunnivestlustes sünnib sellistel puhkudel ikka huvitaid ideid ja kujuneb inspireerivaid kontakte.

Kuivõrd nii kursuslased kui külalislektorid on värskelt viinud läbi uusi uuringuid, avame ka tänavusel sügisseminaril kõigepealt enda uurimiskogemusi: tutvustame huvitavamaid arhiivileide, jagame värvikaid hetki intervjuudest külaelanikega, kõneleme põnevamatest paikadest maastikul. Seejuures on tänavuse sügisseminari fookuses kogukondade ja kohalike uurijate suhe kohapärimuse, pärimuspaikade ja elukutseliste uurijatega. Seega innustame lektoreid seoses värskete uurimiskogemustega otsima vastuseid järgmistele küsimustele: Millised on kohapärimuse ja pärimuspaikade väärtused kogukondade jaoks? Kuidas kogukonna ja kohapärimuse suhe praktikas avaldub? Milline on kohalike uurijate ja kogukondade roll pärimuspaikade väärtustamisel ja hoidmisel? Kuidas on toiminud elukutseliste uurijate koostöö kohalike elanike ja kogukondadega nii arhiivi- kui väliuuringute kontekstis? Kuidas oleks võimalik kogukondade ja uurijate koostööd edendada?

Niisiis on kavas jagada omavahel ja kõigi huvilistega värskeid uurimiskogemusi, anda üksteise töötulemustele tagasisidet ning ühtlasi vaadelda täpsemalt kogukondade ja kohalike uurijate suhet kohapärimuse ja pärimuspaikadega. Seega on tänavuse Kohapärimuse Keskuse sügisseminari teemaks „Kogukonnad ja kogemused“.

Seminar toimub laupäeval, 15. oktoobril 2016
Rapla Keskraamatukogu saalis algusega kl 11:00.

Seminar on tasuta.

Lõunaks pakume koha peal mahedat kodust suppi ja karaskit, mille jaoks palume kaasa võtta 2 eurot.

Ajakava:

10:30 registreerimine ja tervituskohv

11:00 – 13:00 kursuslaste ettekanded:
* Tiina Maiberg: Hiiumaa pühapaigad
* Margit Levoll: Uuringud Nissi kihelkonnas
* Helve Leinmets: Kolgu UFO-raba
* Lili Saksing: Paluküla talud ja pärimuspaigad
* Toivo Sepp: Lalli küla ja ümbruskonna pärimus
* Sirje Võsa: Vahakulmu liminaalse alana
* Merike Sepman: Muraste jaanipäeva pärimusmatk
* Eha Kaljusaar: Haimre rahvamaja vaimud

13:00 – 14:00 lõuna

14:00 – 15:00 ettekanded:
* Mari-Ann Remmel: Nabala kohapärimuse tunnusjooni
* Lona Päll: Välitöökogemusi Vilsandi rahvuspargist

15:00 – 15:15 paus

15:15 – 16:15 ettekanded:
* Tanel Ots: Kogukonna võimed ja võimalused pärimusmaastiku kaitsel: Animäe näide
* Jüri Metssalu: Eredamaid koostöökogemusi kohalike kogukondadega Raplamaal

16:15 – 16:30 oleme mäel

Seminari ajal on raamatukogu saalis avatud näitus Eesti kohapärimuse alal ilmunud kirjandusest. Osa neist raamatutest on võimalik koha peal ka soodushinnaga osta.

Seminar toimub Rapla Keskraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kohapärimuse Keskuse koostöös ning Eesti Kultuurkapitali toetusel.

Olete teretulnud!