EGeS Tallinna osakonna koosolek

Date: 8. apr. 2017

Time: 11.00

Location: Rüütli 6, Tallinn

EGeS | EGeS Tallinn

Soome Suguvõsauurimise Selts (Suomen Sukututkimusseura) tähistas selle aasta jaanuaris asutamise 100.aastapäeva. Viimastel aastatel on Eesti Genealoogia Seltsi sidemed põhjanaabritega edenenud tõusujoones ning toimunud on mitmeid ühiseid ettevõtmisi. Nemad on käinud siin ja meie Soomes.

Paraku on sellest hulk aastaid möödas, kui meie suguvõsauurijad said kuulda ettekannet genealoogia-alasest tegevusest Soomes. Kas keegi teist veel mäletab seda? Kuid nüüd avaneb meile peatselt jälle võimalus saada teada, kuidas meie hõimurahval läheb ning millised on nende tänased rõõmud ja mured. Kas ka nende liikmeskond vananeb või on soomlastel nooremate hulgas piisavalt järelkasvu? Kas nende suguvõsauurimine on samuti kolinud internetti? Nende ja paljude teiste küsimuste kohta saame varsti kuulda põhjalikke ja loodetavasti ammendavaid vastused.

Eesti Genealoogia Seltsi Tallinna osakonna järgmine koosolek toimub 8.aprillil algusega kell 11.00 endises Ajaloo Instituudi hoones aadressil Rüütli 6. Seekordseks külaliseks on Soome Suguvõsauurimise Seltsi tegevjuht P. T. Kuusiluoma, kes teeb soomekeelse ettekande teemal “100 aastat suguvõsauurimist Soomes”. Vajadusel korraldame eestikeelse tõlke.

Lisaks EGeSi Tallinna osakonna liikmetele ootame osalema ka teiste osakondade inimesi. Saalis ruumi on ning teretulnud on ka väljaspool seltsi tegutsevad uurijad. Võtke kaasa ka sõbrad ja tuttavad. Eelmine samateemaline ettekanne oli 1991.aastal ja järgmise toimumise aega ei oska öelda.

Kohtumiseni Tallinnas!

Jaan Tagaväli