EGeS Tallinna osakonna koosolek

Date: 11. veebr. 2017

Time: 11.00

Location: Rüütli 6, Tallinn

EGeS | EGeS Tallinn

Eesti Genealoogia Seltsi

Tallinna osakonna  veebruarikuu koosolek toimub 11.02.2017 algusega kell 11.00 Rüütli 6 

Päevakorras on teema 20.sajandi sõdade ohvrite andmestik, hauakohad. Lektoriks on külla kutsutud Tiina Tojak

Eesti Sõjahaudade  Hoolde Liidu Pärnu büroo juhataja.