Rahvaküsitlus toetas uut Lääneranna valda | Lääne Elu

Hanila vallas pooldas ühinemislepingut ehk kuulumist Pärnumaale 79, Lihulas 76,6, Koongas 79 ja Varblas 54,5 protsenti hääletanuist.

Hanilas käis hääletamas 119 inimest ehk 9,2 protsenti hääleõiguslikest. 25 inimest hääletas ühinemise vastu, 94 oli poolt.

„Ma ei arvanud, et pooldajate protsent nii suur tuleb,” ütles Hanila vallavanem Arno Peksar. Veidi alla kümne protsendi osalemisaktiivsust hindas vallavanem heaks.

„Lihulas oli ka e-hääletus, meil ei olnud. Ometi oli Lihulas osavõtuprotsent veidi väiksem. See näitab, et kõik, kes tahtsid, said osaleda,” ütles Peksar.

Jaak KastepõldLihula vallas käis hääletamas kokku 8,6 protsenti hääleõiguslikest ehk 167 inimest. Neist ühinemist pooldas 128.

„Osavõtuprotsent oli väike, aga tulemus tegi meele heaks,” ütles Lihula volikogu esimees Jaak Kastepõld. „See näitab, et selgitustööst piisas ja inimesed on uue valla tulevikuvõimalustest aru saanud.”

Koongas käis hääletamas 14,4 protsenti ehk 119 inimest, Varblas 15 protsenti ehk 112 inimest.

Allikas: Rahvaküsitlus toetas uut Lääneranna valda | Lääne Elu