Penijõe mõisas tänati sädeinimesi ja aktiivseid ühinguid | Lääne Elu

Eile kuulutati Penijõe mõisas välja maakonna selle aasta sädeinimesed, parimad kodanikuühendused ja kodanikuühiskonna toetajad ning atraktiivseim tegu.

Läänemaa arenduskeskuse MTÜde konsultandi Tiina Ojamäe sõnul on ühiskondlikult aktiivsete inimeste ja kodanikeühenduste tunnustamine varasemast pisut erinev. Kui varem valiti eri piirkondade sädeinimesed ja nende hulgast sai üks tiitli sädemete säde, siis nüüd on sädeinimeste arv väiksem ja sädemete sädeme tiitlit enam välja anda. Küll aga tänatakse sel aastal ka maakonna parimaid kodanikeühendusi, kodanikuühiskonna toetajaid ja kuulutatakse välja ka atraktiivseim kodanikuühenduste projekt või tegu.

„Tundsime juba mitu aastat, et kategooriaid jääb väheks,” põhjendas Tiina Ojamäe muutustevajadust. Tema sõnul on varemgi aktiivsete inimeste kõrval esitatud sädeinimesteks aktiivseid ühinguid ja seltse.

Ojamäe sõnul oli teine põhjus sädeinimeste valimise korda muuta see, et nimed komisjoni laual kipusid aastate jooksul korduma. „Tegelikult on meil tublisi inimesi küllalt, aga neid ei leita alati üles ega esitata,” rääkis ta.

Sel aastal esitati tunnustamiseks enam kui 30 inimest või ühingut. „Kõik olid hästi tublid,” kiitis Tiina Ojamäe.

Sädeinimesi on sel aastal viis, kellest kaks tegutsevad üheskoos. Läänemaa parima kodanikuühenduste kategoorias tõsteti esile kahte ühingut nagu on kaks ka parimaid kodanikuühiskonna toetajaid.

Läänemaa sädeinimene 2016

Katrin Tiido ja Helen Edasi panustavad oma põhitöö kõrvalt aega, et olla toeks noortele, kellel kooli ja koduga on suhted kiiva kiskunud. Nad aitavad kord veerandis korraldada nn ekspertlaagrit hädas ja ohus olevatele lastele. Tiidot ja edasit on iseloomustatud kui suure empaatiavõimega ja kogukonna arengusse panustavaid inimesi.

Varje Ojala-Toos on Lihula vallavanem, kes on tõestanud, et ka väikevallad suudavad areneda, kui on piisavalt õhinapõhiseid inimesi ning keegi, kes seda kõike eest veab. Esile on tõstetud Ojala-Toosi avatust kõigele uuele ning võimet kaasata isemõtlevaid, kompetentseid, rõõmsaid ja innovaatilisi inimesi nii vallast kui ka väljastpoolt. Teda on iseloomustatud ka kui head juhti, kes suudab inimestes välja tuua nende parimad omadused, meeskonnad ühte sulatada ja ühises suunas liikuma panna. Samuti on esitajad öelnud, et Varje Ojala-Toos on vallavanem, kes panustab väga palju oma vaba aega ühiskondlikku tegevusse.

Peep Aedviir osaleb aktiivselt Läänemaa orienteerumisklubi Okas ja viikingiajahuvilisi koondava MTÜ Rotelevik töös ning lisaks õpib ta TLÜ Haapsalu kolledžis kaugõppes rakendusinformaatikat. Aedviir teeb ise sporti ja jõuab selle kõrval ka sportlikke üritusi korraldada — ta on olnud rajameistriks orienteerumisvõistlustel ja peakohtuniks mitmetel võistlustel. Tema puhul tõstetakse esile suurt abivalmidust ja innukust.

Kristi Carolina Reinmaa on 2012. aastast sihikindlalt rajanud Hanila vallas Massu mõisas kaasaegse ratsutamise võimalusi. MTÜ Massu Ratsaklubi, mille asutaja Reinmaa on, pakub treenimisvõimalusi nii Hanila valla kui ka kaugemal elavatele lastele.

Läänemaa parim kodanikuühendus 2016

MTÜ Rälby Külaselts on paljude ettevõtmiste eestvedaja Vormsi saarel ja külaseltsi liikmed räägivad aktiivselt kaasa valla probleemide lahendamisel. Vähemalt kolm kord aastas korraldatakse külalaatasid ja suvel Egili tuuleveskis näitus ja pakutakse müügiks kohalikku käsitööd. Rälby külamaja on avatud nii saare külalistele kui ka teistele saarel tegutsevatele organisatsioonile oma koosolekute ja ürituste läbiviimiseks.

Igapäevakeskus MTÜ on oma eesmärgiks võtnud Martna kandi kogukonna aktiveerimise, kohalikele noortele tegevusvõimaluste loomise ning koolituste, kultuuri- ja spordiürituste läbiviimise. Ühing korrastab Marta keskuses ruume kohaliku kogukonna tegevus- ja infokeskuse tarbeks.

Atraktiivseim kodanikuühenduste projekt või tegu 2016

Lihula valla kohvikute päev tõi 30. juulil hõrgutisi ja kultuuriprogrammi pakkuma  9 linna- ja 4 külakohvikut, mis tõid kokku väga suure külastajatehulga. Kohvikute päev liitis kogukonda.

Parim kodanikuühiskonna toetaja 2016

Aardemaa OÜ on sponsorluse korras toetanud paljusid ühendusi kringlite, tortide ja muu sarnasega. Suhtumine on alati olnud väga viisakas ja on tunda, et toetus tuleb südamest.

Koit Uusi eestvedamisel ja toetusel loodi Läänemaal mentorperede süsteem, kus vabatahtlikud täiskasvanud aitavad ja toetavad põhikooliealisi õpilasi, kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega. Esile on toodud, et Uus märkab ühiskonna valupunkte ning pakub abi nende kõrvaldamiseks. Tema lennukad ideed on tihti suunatud nõrgemate abistamiseks ning elu parandamiseks kodumaakonnas.

Fotod: Arvo Tarmula

Allikas: Penijõe mõisas tänati sädeinimesi ja aktiivseid ühinguid | Lääne Elu