Muinsuskaitseamet toetab Läänemaa kinnismälestiste restaureerimist 52 650 euroga | Lääne Elu

Virtsu linnuse varemed. Foto: Arvo Tarmula

Muinsuskaitseamet määras eraomandis olevate kinnismälestiste restaureerimistoetusteks 640 000 eurot. Lisaks eraldati 66 000 eurot väärtuslike detailide uurimiseks, restaureerimiseks ja konserveerimiseks. Läänemaale eraldati toetust kokku 52 650 eurot.

Restaureerimistoetuse eesmärk on eraomanike toetamine nende valdusesse kuuluvate kinnismälestiste säilitamisel ja restaureerimisel, samuti muinsuskaitsealaste uuringute, eritingimuste ja projektide koostamisel.

Taotluste pingereas olid sel aastal esirinnas vesiveskid. Sarnaselt varasematele aastatele läks oluline osa toetustest mõisate restaureerimiseks.

Esmakordselt oli sel aastal eraldi ette nähtud vahendid väärtuslike detailide uurimiseks, restaureerimiseks ja konserveerimiseks kogumahus 100 000 eurot.

Hindamiskomisjoni esimees Carolin Pihlap peab eraldi väikevormidele suunatud meetme olemasolu väga oluliseks: „Taotlusi laekub meile alati rohkem kui  on eelarves toetusteks ette nähtud vahendeid ning tulenevalt nende üldjuhul väiksemast avariilisusest jäävad väikevormid sageli pingerea lõpupoole ja seega toetuseta. Nüüd on meil võimalus mälestiste detailidele eraldi tähelepanu pöörata.“

Toetati ka Lihula muinsuskaitsealal eripäraste saelõikeliste puidust detailide restaureerimist.

Läänemaa

2017. aasta eelarvest eraldatavad toetused:

 • Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav. Ringmüüri S-külje lõigu, Aiaväravatorni ja peavärava piginukkide avarii-konserveerimiseks – 4000
 • Virtsu linnuse varemed. Linnuse konserveerimise jätkutöödeks – 7500
 • Lihula mõisa tuuleveski. Müüri jalami avariikonserveerimiseks – 6000
 • Suure-Rõude mõisa peahoone. Avariiremonttöödeks – 5300
 • Lihula mõisa viinaait. Lõunapoolse otsaseina avariirestaureerimiseks – 1400
 • Kullamaa vesiveski. Katusekatte materjali ostmiseks – 8200
 • Taebla koolihoone. Vihmaveesüsteemide korrastamiseks ja sadevee eemale juhtimiseks – 3000
 • Jaagu talu rehielamu. Katuse põhiprojekti tellimiseks ja katusekatte vahetuseks – 9000

Väärtuslike detailide uurimise, restaureerimiseja konserveerimise eelarvest eraldatavad toetused:

 • Haapsalu raudteejaama peahoone perroonidega. Kaheksa seinamaali ja 16 marmoreeritud maalivälja konserveerimiseks – 2000
 • Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala, Tallinna mnt 8. Saelõikeliste puidust detailide restaureerimiseks akendel, katuseviilu puitornamendi ja karniisi taastamiseks ning rõdu piirete taastamiseks – 5500
 • Haapsalu raudteejaama tööliste elamu 2. Koopiaakende valmistamiseks – 750

Allikas: Muinsuskaitseamet toetab Läänemaa kinnismälestiste restaureerimist 52 650 euroga | Lääne Elu