Memorial avaldas 40 000 NKVD töötaja isikuandmed | Uudised | ERR

Ajaloo ja inimõigustega tegelev Vene mittetulundusühing Memorial avalikustas oma veebilehel andmebaasi, kuhu on kantud ligi 40 000 NKVD töötaja isikuandmed.

NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat (Народный комиссариат внутренних дел СССР, venekeelne lühend НКВД ehk NKVD) oli 1934. aastal moodustatud julgeolekuasutus, mis oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee ehk KGB eelkäijaks. Asutus oli seotud suure osaga Nõukogude Liidule omistatud massilistest hukkamistest ja muudest inimõiguste rikkumistest.

Arhiivi näol on tegemist ajaloolane Andrei Žukovi kogumikuga “Nõukogude Liidu riiklike julgeolekuorganite kaadrikoosseis. 1935-1939“, mille koostamiseks kulus 15 aastat.

Käesolev andmebaas puudutab aastaid 1935-1941 ehk kogu Suure Terrori perioodi. Suureks Terroriks ehk Ježovštšinaks nimetatakse diktaator Jossif Stalini eestvedamisel aastatel 1936-1938 toimunud poliitiliste repressioonide kampaaniat, mille tagajärjel tapeti või represseeriti miljoneid inimesi.

Andmebaasi peamisteks allikateks on NKVD isikkoosseisu puudutavad dokumendid, mille põhjal selguvad näiteks ametisoleku aeg, auastmed, autasud ja ka ülesanded. Samuti on andmebaasi koostamisel kasutatud ka muid allikaid – näiteks Teise maailmasõja päevil hukkunud või kadunuks jäänute andmeid ning represseeritute isikuandmeid.

Allikas: Memorial avaldas 40 000 NKVD töötaja isikuandmed | Uudised | ERR