Aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlase kandidaadid on Malle Karm ja Marko Reisel | Lääne Elu


Kaitseliidu Lihula üksikkompanii pealik Marko Reisel on aasta kaitseliitlase kandidaat. Foto Arvo Tarmula

Lääne malevast on sel aastal aasta kaitseliitlase kandidaadiks esitatud Marko Reisel ja naiskodukaitsja kandidaadiks Malle Karm.

Aasta 2016 naiskodukaitsja ja kaitseliitlase kuulutavad laupäeval, 7. jaanuaril Haapsalus Fra Mare hotellis välja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming.

Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Margus Tsahkna ja kaitseväe juhataja kindralleitnant  Riho Terras.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse seitsmendat korda. Tänavu on aasta kaitseliitlase nominente 14 ning aasta naiskodukaitsja nominente 15.

2016. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna, hinnalise kingituse Kaitseliidu ülemalt, kaitseministrilt ja kaitseväe juhatajalt saavad kõik nominendid.

Marko Reisel on enam kui 25 Kaitseliidus oldud aasta jooksul  jõudnud Lääne malevas malevlasest malevkonna ja üksikkompanii pealikuni välja. Kaitseliidu tegevuse kõrvalt on ta andnud panuse ka noorsoo isamaalisesse kasvatusse riigikaitseõpetajana ja osalenud ka rahutagamismissioonil Afganistanis. Oma käitumise ja pühendumisega on Marko pälvinud kaasvõitlejate ja kogukonna usalduse ning austuse.

Malle Karm on asendamatu kõigis ringkonna ettevõtmistes, olgu see siis toitlustamine või formeerimine. Lisaks on ta hinnatud võistkonnaliige sõjalis-sportlikel mõõduvõtmistel ja naiskodukaitse erialavõistlustel. Tema mitmekülgsus lubab täita just neid ülesandeid, mida parasjagu vaja, ta on spetsialist nii esmaabi kui staabiassisteerimise vallas. 2016. aastal osales ta naiskodukaitse tegevuses 563 tundi.

Allikas: Aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlase kandidaadid on Malle Karm ja Marko Reisel | Lääne Elu