Lääne Malevlane. Kaitseliit ja Memento: koostöö koostöölepinguta | Lääne Elu

Arnold Aljaste. Foto: erakogu

Läänemaa Memento ühendab inimesi, kes on kannatanud kommunistlike repressioonide all, eelkõige küüditatuid, nende Siberis sündinud lapsi ja pereliikmeid, aga ka neid, kellele meie tegevus korda läheb.

Kuigi meil kaitseliiduga mingit koostöölepet pole, toimib koostöö. Ajal, mil Haapsallu nostalgiapäevale koguneb tuhandeid inimesi, tulevad leinapäeval toomkiriku ristimiskabelisse vaid küüditamise ohvrid. Kaitseliidu, eriti aga naiskodukaitse liikmetele ei ole see koht võõras. Emaaltar, mis on pühitsetud kõigi võõrsil hukkunud emade mälestuseks, on loodud eeskätt naiskodukaitse kohaliku juhi Salme Noore mälestuseks. Ta küüditati 14. juunil 1941 ja hukati Siberis 24. aprillil 1942 oma poja Heino Noore sünnipäeval. Heino Noore südamevalu ja kättemaksuplaanid suutis suunata praegune  piiskop Tiit Salumäe just emaaltari rajamisse.

Kui naiskodukaitsjad mälestasid varem oma kunagist juhti emaaltari juures omaette, siis nüüd on see juba aastaid meie ühine ettevõtmine. Ristil, Eesti uhkeima küüditamise ohvritele püstitatud mälestusmärgi juures (autor Viljar Ansko) on leinapäevade peakorraldaja Risti malevkond.

Nüüd on leinapäevade üritused maleva ja malevkondade tööplaani sisse kirjutatud ja loodame, et nad jäävad sinna ka siis, kui viimane represseeritu on lahkunud ja mälestuse hoidmine jääbki teiste, elavate õlgadele.

Tänavu 25. märtsi mälestuspalvusel lausus kaitseliitlastele tänusõnad küüditatu Maie Laadoga: „Kui uhked me oleme, et on sellised mehed ja naised, kes on pühendanud end maa ja rahva kaitsmisele, ja kui tänulikud me oleme, et olete täna siin meiega!”

Arnold Aljaste, MTÜ Läänemaa Memento esimees

Allikas: Lääne Malevlane. Kaitseliit ja Memento: koostöö koostöölepinguta | Lääne Elu