7. märtsil infopäev “Matsalu rahvuspargi väärtused”

7. märtsil toimub infopäev kohalikele elanikele Matsalu rahvuspargi väärtustest Eerik Kumari 105-nda sünnipäeva raames.

Kunagise Matsalu Looduskaitseala esimene direktor Olav Renno kõneleb teemal Matsalu lahe ja ümbruse looduse kujunemislugu ning selle paikkonna looduse uurimislugu. Sõna saab ka Keskkonnaameti kultuuripärandispetsialist Krista Kallavus, kes tutvustab Kumari sünnipaika. Samuti tuleb juttu Kumarist kui inimesest.

Päevakava:

14.45 Kogunemine Kirbla astangul Eerik Kumari mälestuskivi juures

15.00-17.00 Infopäeva jätk Kirbla raamatukogus

 

Osalemine tasuta! Infopäeva rahastab SA KIK projektist „Keskkonna- ja looduskaitse alased infopäevad regioonides 2015/2016. aastal“