LÕSKOVI AVASTUS: Vene hobiajaloolane sattus sõjas teadmata kadunuks jäänud saarlaste jälgedele! – meiemaa.ee

Venemaal Sverdlovski oblastis Kamensk-Uralski linnas elav hobiajaloolane avastas sealsest riigiarhiivist 57 enamikus Saaremaalt pärit mehe nimed, kes saadeti 1941. aastal Punaarmee tööpataljoni koosseisus Siberisse ning hiljem seal surid.
Kamenskis sündinud Anton Lõskov hakkas Siberisse saadetud eestlaste teemaga tegelema 2015. aasta alguses. Tööst vabal ajal kodukoha ajalugu uuriv Lõskov sattus enda sõnul nimekirjade peale üpris juhuslikult.

Andmed olid mehe sõnul kohalikus arhiivis küll olemas, kuid keegi peale tema otseselt nende vastu huvi ei tundnud.

Andmed pärinevad arstidelt, kes määrasid surma aja, samuti ka ehituspataljonidest ja kommersantidelt.

“Vabal ajal olen huvitatud kodulinna ajaloost, mis on suuruselt kolmas linn Sverdlovski oblastis, kus elab 170 000 inimest ja mis asub 100 kilomeetri kaugusel piirkondlikust keskusest Jekaterinburgist. Üks viis, kuidas koduloo uurimisega tegelda, on koguda andmeid arhiivist,” rääkis Lõskov Meie Maale.

Ühel päeval arhiivis töötades sattus mees peale dokumentidele, mis avasid seni vähe teatud peatüki linna ajaloost.

Kümned tuhanded kaitsemüüri ehitama

“Kohalikud teadsid, et aastatel 1941–1945 läks rindele 31 533 inimest, kuid me ei teadnud, et sõja-aastatel toodi Kamensk-Uralski kaitsemüüri ehitamiseks sisse veel kümneid tuhandeid eri rahvusest inimesi lisaks,” meenutas Lõskov.

Kuna teema pakkus Lõskovile huvi, hakkas ta koguma erinevatest arhiividest lisainfot. Tänavu jaanuaris leidis Lõskov Jekaterinburgis riigiarhiivi administratiiv-kohavalitsuses dokumente surnud sõdurite kohta ehituspataljonist nr 819. Teiste pataljonide kohta andmeid ei talletatud.

“Keegi neist andmetest ei huvitunud. Unikaalsed dokumendid vedelesid niisama. Arvasin, et nimekirjad võiksid eestlastele ja nende lähedastele olulised olla,“ ütles Lõskov.

Anton Lõskov leidis arhiivist toimiku, mis sisaldab ettekandeid Kamensk-Uralski alumiiniumitehase alluvuses olnud ehituspataljonis nr 819 töötanud 57 mehe kohta ning arstitõendeid nende surma ja matmise kohta. Enamik nimekirjas olevatest meestest on saarlased.

Haudade asukohad pole teada

Ehituspataljon nr 819 saabus Kamensk-Uralskisse mitte hiljem kui 1941. aastal, kuid täpsed andmed puuduvad. Pataljoni komandöriks määrati V. M. Kjuken, komissariks vanempolitruk Fadejev. Mehed paigutati puit-muldbarakkidesse ida poole raudteejaama. Pataljon likvideeriti 1942. aasta 18. aprillil ja selle nii-öelda võitlejatest said kaadriehitustöölised.

Nimekirjas oleva 36 mehe kohta on märgitud lahtrisse “kuhu maetud” matmiskohaks “Kamenski linn, Volkovo küla”. Algul oli tegemist maakalmistuga, hiljem Volkovi linnakalmistuga.

Praegu sinna ei maeta, juurdematmisi tehakse ainult sinna varem maetud sugulastele. Samuti ei ole seda kohta tunnistatud Punaarmee sõdurite matmispaigana ja seal puuduvad mälestussambad. Ehituspataljoni haudade täpset paiknemist ei ole teada, ent Saksa sõjavangide kohta on seal memoriaal olemas.

Nimekirjas oleva 21 mehe kohta on kirjutatud “kuhu maetud” lahtrisse “Kamenski linn”, seepärast ei saa täpselt osutada kalmistule, kuhu nad on maetud.

Dokumentide järgi olid mõned meestest maetud kalmistule, mida sõjaajal nimetati “uuslinna kalmistuks” ja mida praegu teatakse “vana-Ivanovi” kalmistu nime all.

Kokku üle 30 ehituspataljoni

2015. aastal nimetati see Punaarmee võitlejate kalmistuks. Kamensk-Uralski elanike initsiatiivil ja kogutud rahaga püstitati sinna mälestusmärk, kuhu kanti nende sõjaväelaste nimed, kes surid vigastustesse linna evakuatsioonihaiglas.

Perekonnanimede juurde on märgitud, et kalmistule on maetud ka ehituspataljonide võitlejad, kuid nende nimed ja kui palju neid sinna maeti, ei ole teada. 1941. aasta juulist kuni 1942. aasta aprillini asus Kamensk-Uralskis kokku üle 30 ehituspataljoni, kus samuti töötas ja ka suri eestlasi ning teistest rahvustest inimesi. Paraku dokumente nende kohta ei ole seni leitud.

Hobiajaloolane Anton Lõskov pöördus leitud eestlaste nimekirjaga Eesti saatkonna poole Moskvas, soovides info anda edasi nimekirjas olevate meeste sugulastele. Laupäeval arutas teemat oma koosolekul Eesti Genealoogia Seltsi Saaremaa osakond.

Selle konsultandi Kalle Kesküla sõnul leidsid nad Lõskovi saadetud nimekirjast mitmeid tuttavaid nimesid. “Mehed värvati Punaarmeesse. Kuna nad olid nii-öelda kahtlasest riigist, neile püssi kätte ei usaldatud ning nad pandi tööpataljonidesse,” selgitas Kesküla. Ta pidas oluliseks nimekirja avalikustamist, et Siberisse saadetud meeste järeltulijad saaksid teada, kuhu need mehed jäid.

Meie Maa toimetus palub saarlastel, kelle sugulased on Siberis tööpataljonides olnud või on neilt kirju saanud, endast märku anda tel 666 1897 / 45 56064 ning meilil ahto@meiemaa.ee või mm@meiemaa.ee!

***

NIMEKIRI!

Vene keelest tõlgitud nimekiri surma saanud eestlastest ehituspataljonis (nimedes võib esineda ebatäpsusi):

1. Osvald Aidma Gustavi p, sünd 1909, Tartumaa, surnud 17.03.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

2. Berhard Anupõld Jaani p, sünd 1917, Kuressaare, surnud 4.02.1942, maetud Kamenskis

3. Artur Arise Henri p, sünd 1921, Lümanda vald, surnud 8.01.1942, maetud Kamenskis

4. Viktor Aht Henri p, sünd 1920, Torgu vald, surnud 2.02.1942, maetud Kamenskis

5. Elmar Valvak Aleksandri p, sünd 1922, Lümanda vald, surnud.12.01.1942, maetud Kamenskis

6. Vassili Vaher Ivani p, sünd 1907, Muhu vald, surnud 29.01.1942, maetud Kamenskis

7. Kalev Vatsfeld Eduardi p, sünd 1921, Kuressaare vald, surnud 9.02.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

8. Aleksander Väli Melani p, sünd 1911, Kuressaare vald, surnud 5.01.1942, maetud Kamenskis

9. Nikolai Villsaar Mihaili p, sünd 1908, Pöide vald, surnud 28.12.1941, maetud Kamenskis

10. Johannes Vilbar Karli p, sünd 1912, Salme vald, surnud 7.01.1942, maetud Kamenskis

11. Mihkel Väli Vassili p, sünd 1917, Valjala vald, surnud 3.03.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

12. Jüri Kaesvelt Vassili p, sünd 1911, Valjala vald, surnud 13.01.1942, maetud Kamenskis

13. Hendrik Kaiste Ado p, sünd 1911, Mustjala vald, surnud haiguse tagajärjel 24.02.1942, maetud Kamenskis

14. Bruno Kaljurand Laasi p, sünd 1922, Kuressaare, surnud 13.01.1942, maetud Kamenskis

15. Mihail Kõrv Tõnise p, sünd 1910, Pöide vald, surnud 15.03.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

16. Gustav Kiis Ado p, sünd 1907, Virumaa, Kohtlava, surnud 18.02.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

17. Teodor Kirs Tooma p, sünd 1912, Pihtla vald, surnud 24.01.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

18. Hanno Krull Leonhardi p, sünd 1921, Kuressaare, surnud 12.02.1942, maetud Kamenskis

19. Ilmar Kungla Karli p, sünd 1916, Ratla küla, surnud 14.01.1942, maetud Kamenskis

20. Ludvik Kuusküll Gustavi p, sünd 1914, Valjala vald, surnud 12.03.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

21. Elmar Landberg Jüri p, sünd 909, Tallinn, surnud 1.02.1942, maetud Kamenskis

22. Aleksander Lember Lisase p, sünd 1920, Pihtla vald, surnud 25.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

23. Herbert Lember Aleksandri p, sünd 1921, Leisi vald, surnud 24.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

24. Alfred Lind Jüri p, sünd 1910, Lümanda vald, surnud 4.12.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

25. Erik Linroos Jaani p, sünd 1919, Harjumaa, Nissi, surnud 8.02.1942, maetud Kamenskis

26. Rudolf Mandel Kristjani p, sünd 1922, Kaarma vald, surnud 8.04.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

27. Johannes Matsoo Aleksandri p, sünd 1910, Pihtla vald, surnud 12.01.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

28. Rudolf Mets Viljari p, sünd 1918, Kuressaare, surnud 13.02.1942, maetud Kamenskis

29. Albert Mõntu, sünd 1920, Torgu vald, surnud 5.03.1942, maetud 5.03.1942 Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

30. Timofei Müürisepp Joosepi p, sünd 1922, Muhu vald, surnud 7.01.1942, maetud Kamenskis

31. Daniel Nukk Ivani p, sünd 1922, Mustjala vald, surnud 11.03.1942, maetud Kamenskis

32. August Opp Peetri p, sünd 1910, Kuressaare vald, surnud 22.01.1942, märgitud teadmata kadunuks

33. August Ojalepp Karli p, sünd 1921, Valjala vald, surnud 15.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

34. August Pagil Peetri p, sünd 1909, Torgu vald, surnud 24.02.1942, maetud Kamenskis

35. Herbert Põld Andruse p, sünd 1922, Kuressaare, surnud 4.02.1942, maetud Kamenskis

36. Priidu Pärnamets Peetri p, sünd 1918, Torgu vald, surnud 15.02.1942, maetud Kamenskis

37. Johannes Piht Karli p, sünd 1915, Pöide vald, surnud 29.01.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

38. Peet Pruul Mihkli p, sünd 1908, Pihtla vald, surnud 10.01.1942, maetud Kamenskis, märgitud teadmata kadunuks

39. Johannes Pukk Otto p, sünd 1908, Pihtla vald, surnud 11.01.1942, maetud Kamenskis

40. Herman Pupart Juhani p, sünd 1918, Kuressaare vald, surnud 28.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamensk-Uralskis

41. Aleksander Rannamaa Mihkli p, sünd 1908, Muhu vald, surnud 1.12.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamensk-Uralskis

42. Sergei Rattur Georgi p, sünd 1910, Pöide vald, surnud 11.12.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamensk-Uralskis

43. August Riisik Aleksi p, sünd 1913, Kuressaare vald, surnud 28.11.1941, maetud Kamensk-Uralskis

44. Mihail Rihvk, sünd 1915, Sakla küla, surnud 30.01.1942, maetud Kamenskis

45. Artur Saad Ivani p, sünd 1921, Valjala vald, surnud 14.01.1942, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

46. Alfred Saar Mihkli p, sünd 1908, Mustjala vald, surnud 9.01.1942, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

47. Mart Saar Preediku p, sünd 1910, Torgu vald, surnud 26.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

48. Bernhard Sepp Juhani p, sünd 1921, Torgu vald, surnud 11.12.1941, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

49. Karl Sillart Juhani p, sünd 1921, Kuressaare, surnud 3.01.1942, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

50. Harald Sinimägi Aleksi p, sünd 1912, Ida-Virumaa, Kohtla-Järve, surnud 10.02.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

51. Eduard Talb Ado p, sünd 1921, Saaremaa, Lümanda vald, surnud tööpataljonis 18.02.1942

52. Artur Tomsi Aleksandri p, sünd 1909, Saaremaa, Lümanda vald, surnud 13.12.1941 Kamenski linnas, märgitud teadmata kadunuks

53. Elmar Umal Mardi p, sünd 1913, Saaremaa, surnud 26.11.1941, maetud Kamenski-Uralskis

54. Voldemar Haab Eduardi p, sünd 1916, Saaremaa, Kuressaare, surnud 4.02.1942 tööpataljonis haiguse tagajärjel, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

55. Elmar Haab Eduardi p, sünd 1922, Saaremaa, Kuressaare vald, surnud 10.03.1942 tööpataljonis haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

56. Mihkel Hints Karli p, sünd 1911, Virumaa, Kohtla-Järve, surnud 25.01.1942, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas, märgitud teadmata kadunuks

57. Aleksei Erru Aleksandri p, sünd 1910, Salme vald, surnud 10.01.1942, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

Saare maakonna päevaleht – Meie Maa võrguväljaanne meiemaa.ee

Allikas: LÕSKOVI AVASTUS: Vene hobiajaloolane sattus sõjas teadmata kadunuks jäänud saarlaste jälgedele! – meiemaa.ee